STOMATOLOGJIA KONSERVATIVE

Stomatologjia konservative është shkenca që merret me kujdesin e dhëmbëve të prekura nga proçeset e prishjes, me proçedurat për heqjen e kariesit dhe ato që lidhen me mbylljen e kavitetit të dhëmbëve të shkaktuara nga eliminimi i smaltit dhe dentinës. Klinika jonë kryen ndërhyrje mbushjeje me kompozitë, rindërtim dhëmbi, trajtim të kanaleve të rrënjëve dhe shërbime inlay/onlay duke përdorur vetëm materiale të çertifikuara dhe të cilësisë së lartë.

Dental & Beauty do t’ju ofrojë një shërbim të personalizuar duke ju këshilluar, pas analizave të kujdesshme të gojës së pacientit, terapitë dhe metodologjitë më të përshtatshme.

Created with GIMP
Lloji i NdërhyrjesÇmimi
Mbushje me kompozit, estetike€ 35
Rindërtim i Dhëmbit Perno-Moncone me Fibra Qelqi€ 75
Heqje e nervit dhe Terapi e kanaleve dentar një rrënjë/dy rrënjë/tre rrënj뀠55
Inlay/onlay€ 100
AnesteziaFalas
PreventiviFalas

Mbi çmimet e listuara do të ketë zbritje në varësi të llojit të punës që do të kryhet për pacientin. Është e nevojshme për një preventiv falas, të dërgohet nga pacienti një GRAFI DENTARE (PANORAMEX) e qartë dhe e kryer afër në kohë. Në këtë mënyrë ne mund të jemi më të saktë në lidhje me çmimin dhe zbritjen e mundshme që do të aplikohet.