Kontakt

Për më shumë informacion rreth shërbimeve tona ju mund të na kontaktoni në çdo kohë pa asnjë detyrim!


  • Rruga Ferit Xhajko, Tirana
  • +355 69 58 50 555 (edhe kontakt WhatsApp)
  • info@dentalandbeauty.it
  • Zyra Qëndrore: TIRANE Rruga Dritan Hoxha, Godina Nr.8, Hyrja 1, Kati 2, Njesia e Sherbimit Nr.13, Kodi Postar 1026
  • NUIS (NIPT): L71913015V