KIRURGJIA ESTETIKE E FYTYRËS

Objektivi më i rëndësishëm që duhet arritur nëpërmjet kirurgjisë estetike të fytyrës është një pamje e freskët dhe natyrale.

Problemet estetike të fytyrës mund të jenë të ndryshme, por çdo tipologji problemi mund të korigjohet nga kirurgjia estetike moderne.

Ndërhyrjet e kryera nga Dental & Beauty janë të projektuara me kujdes për të arritur rezultate me pamje natyrale dhe harmonike.

Lloji i NdërhyrjesÇmimi
RIMODELIM I VESHËVE BILATERAL€ 1500
RIMODELIM I VESHËVE UNILATERAL€ 1000
RIMODELIM I QEPALLAVE TË SIPËRME OSE TË POSHTME€ 1000
RIMODELIM I QEPALLAVE SIPËR DHE POSHTË€ 1500
RIMODELIM ESTETIK I HUNDËS€ 1500
RINOSEPTOPLASTIKË€ 1700
RINOPLASTIKË SEKONDARE€ 1900
RIMODELIM I MJEKRËS€ 1800
LIFTING I PJESSHËM I FYTYRËS€ 2700
LIFTING I BALLIT OSE I VETULLAVE€ 1900
LIFTING CERVIKOFACIAL€ 3100
LIFTING I QAFËS€ 2100
LIFTING TOTAL I FYTYRËS DHE BLEFAROPLASTIKË TOTALE€ 3400
KOSTOJA E ANALIZAVE PRE-OPERATORE€ 120 – € 200